f. B5v

Médias

Fait partie de Åminnelse-tal, öfver kongl. vetenskaps- academiens framledne ledamot, assessoren i Kongl. Maj:ts och Riksens Bergs-collegio Emanuel Swedenborg, på kongl. vetenskaps-academiens vägnar, hållet i stora riddarehus-salen den 7 octobr. 1772. Af dess ledamot Samuel Sandel, Bergs-råd och riddare af Kongl. NordstjerneOrden

Titre

f. B5v