38

Médias

Fait partie de Antibarbarus : Det är en vidlyftig undersökning om grundämnenas natur och ett nytt betraktelsesätt af de kemiska operationernas förlopp enligt den rådande monistterorien om naturens allhet & enhet sådan den af Darwin och Hæckel tilllämpats på de andra naturvetenskaperna

Titre

38