Förteckning på oljefärgsmålningar, som i nästkommande april månad komma at, genom offentlig auktion, försäljas i Stockholm, huset n:o 1, qvarteret Lammet, vid hörnet af Munklägersgatan och Clara Norra kyrkogata; sammandragen ur den af framl. professoren och riddaren C. F. von Breda i lifstiden på franska språket författade Catalogue raissonné öfver professorens dyrbara samling af gamla mästares arbeten från alla skolor, och utgifven af John Fr. von Breda. Taflorna äro exponerade och kunna beskådas på auktionsstället. - Auktionsdagarne skola genom tidningarne kungöras.

Contenu

Titre

Förteckning på oljefärgsmålningar, som i nästkommande april månad komma at, genom offentlig auktion, försäljas i Stockholm, huset n:o 1, qvarteret Lammet, vid hörnet af Munklägersgatan och Clara Norra kyrkogata; sammandragen ur den af framl. professoren och riddaren C. F. von Breda i lifstiden på franska språket författade Catalogue raissonné öfver professorens dyrbara samling af gamla mästares arbeten från alla skolor, och utgifven af John Fr. von Breda. Taflorna äro exponerade och kunna beskådas på auktionsstället. - Auktionsdagarne skola genom tidningarne kungöras.

Date

1822

Langue

Suédois

Description matérielle

32 p. ; in-8

Type

Texte

Identifiant

8T2157NOR

Droits d’utilisation

Est référencé par

8T2157NOR