Försök till ledning vid konst-arbetens bedömande, föranledt af expositionen uti kongl. akademien för de fria konsterne innevarande år och de i anledning deraf utkomne recensioner och kritiker.

Contenu

Titre

Försök till ledning vid konst-arbetens bedömande, föranledt af expositionen uti kongl. akademien för de fria konsterne innevarande år och de i anledning deraf utkomne recensioner och kritiker.

Date

1822

Langue

Suédois

Description matérielle

[1-1 bl.]-76-[1-1 bl.] p. ; in-12

Couverture spatio-temporelle

Type

Texte

Identifiant

8T2161NOR

Droits d’utilisation

Est référencé par

8T2161NOR

A un format