Orsaker, som föranlåtit Frankrike och Swerige, at taga del i det nu warande kriget på tyska botten. Öfwersatt från fransyskan.

Contenu

Titre

Orsaker, som föranlåtit Frankrike och Swerige, at taga del i det nu warande kriget på tyska botten. Öfwersatt från fransyskan.

Date

1758

Langue

Suédois

Description matérielle

20 p. ; in-8

Couverture spatio-temporelle

Type

Texte

Identifiant

8T2147NOR

Droits d’utilisation

Est référencé par

8T2147NOR

A un format