En kort beskrifning, om Gripsholms slott, som innefattar dess åtskilliga förändringar ifrån sitt första til närwarande tid, så långt, som swenska historien, publique handlingar och tilförlåtelige wittnesbörd gifwer anledning, med bifogad förteckning, på de conterfaits af kejsare, konungar, drottningar, prinsar och prinsessor, samt flera högtförnäma personer af bägge kjönen, med åtskillige schillerier, som therstädes finnas, efter then numer och ordning som the stå uti : hwart och ett rum, samt det år 1745 uprättade inventarium, jemte öfwer högst bemälte personer, sammandragne historiske, chronologiske och genealogiske anmärkningar.

Contenu

Titre

En kort beskrifning, om Gripsholms slott, som innefattar dess åtskilliga förändringar ifrån sitt första til närwarande tid, så långt, som swenska historien, publique handlingar och tilförlåtelige wittnesbörd gifwer anledning, med bifogad förteckning, på de conterfaits af kejsare, konungar, drottningar, prinsar och prinsessor, samt flera högtförnäma personer af bägge kjönen, med åtskillige schillerier, som therstädes finnas, efter then numer och ordning som the stå uti : hwart och ett rum, samt det år 1745 uprättade inventarium, jemte öfwer högst bemälte personer, sammandragne historiske, chronologiske och genealogiske anmärkningar.

Date

1755

Langue

Suédois

Description matérielle

135-[1] p. : ill. ; in-8

Couverture spatio-temporelle

Type

Texte

Identifiant

8T2096NOR

Droits d’utilisation

Est référencé par

8T2096NOR

A un format