Styrelsens öfver fängelser och Arbetsinrättningar i Riket underdåniga Berrättelse om Fångvården för år 1852.

Contenu

Titre

Styrelsens öfver fängelser och Arbetsinrättningar i Riket underdåniga Berrättelse om Fångvården för år 1852.

Date

18..

Langue

Suédois

Description matérielle

138 p.

Type

Texte

Identifiant

BSGMS3603_1

Droits d’utilisation

Est référencé par

BSGMS3603_1

A un format

Other Media