page de titre: [1]

Médias

Fait partie de Jeremias Falck, drottning Christinas hofkopparstickare : med beskrifvande förteckning på Falcks svenska stick : ett konsthistoriskt bidrag

Titre

page de titre: [1]