Page chiffrée: 19

Médias

Fait partie de Jeremias Falck, drottning Christinas hofkopparstickare : med beskrifvande förteckning på Falcks svenska stick : ett konsthistoriskt bidrag

Titre

Page chiffrée: 19