https://cantaloupe.bsg.univ-paris3.fr/iiif/2/MS3603_1%2FBSG_MS3603_1_0012.jp2/info.json

Médias

Fait partie de Styrelsens öfver fängelser och Arbetsinrättningar i Riket underdåniga Berrättelse om Fångvården för år 1852.